Produkter

Lag En Setning - Bokmål

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å laste ned
en demonstrasjons-PowerPoint.

1 - 9240,- NOK
10 - 49200,- NOK
50 +180,- NOK

Alder: 8 år og oppover

Lag En Setning er spillet som gjør grammatikk morsomt. Ambisjonen med Lag En Setning er å bidra til økt grammatisk og språklig bevissthet, og dermed å ruste elevene til å bli gode kommunikatorer både på eget språk og i fremmede språk. Hvert kort består av et ord, en poengsum og en definisjon av ordet. På ett kort står det for eksempel: ”går, 6 p, verb, sterkt, presens, å gå, går, gikk, har gått”. På et annet står det ”bussen, 7 p, substantiv, entall, bestemt form, fellesnavn”, på et tredje ”jeg, 4 p, pronomen, personlig, 1. Person, entall, subjektsform” og så videre. Hadde en av spillerne samlet nettopp kortene ”går”, ”bussen” og ”jeg”, mangler han bare preposisjonskortet ”til” for å lage en hel setning; ”Jeg går til bussen”. Vil kortet ”til” komme neste gang han skal trekke kort fra bunken, eller må han kanskje vente flere omganger og i mellomtiden forsøke å samle inn til andre setninger? Hver hele setning en spiller kan legge på bordet er et stikk. På slutten av spillet summeres stikkene ved hjelp av poengsummen på ordkortene, slik at en får en totalsum. Denne siste oppsummeringen gir elevene trening i regning, noe LK06 holder frem som en ambisjon; Elevene skal regne i alle fag – også i norsk.

Dessverre har det sneket seg inn en feil i denne kortstokken; verbet hoppe er selvfølgelig svakt, og ikke sterkt slik det står på kortet.

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart_Lag_En_Setning.pps  3.35 MB 

Regler - PDFStørr.:
  LES - Spilleregler.pdf  30.12 KB