Vi skal nå finne fire kort med samme verdi; ett kort fra hver rad.

Dette er en aktivitet som egner seg godt for flere deltakere, gjerne grupper på 2 - 4 personer.

I skolesammenheng kan grupper konkurrere mot hverandre om å finne flest mulige stikk innen en fastsatt tid bestemt av lærer.