Vi forstørrer 8x4 av kortene til venstre, for at verdiene skal bli tydeligere.