01:32
Norsk English

Koordinatsystemet

Koordinatsystemet består av två tallinjer som står vinkelrät på varandra. Dessa tallinjerna kallar vi för axlar. Den vågrätta axeln kallas x-axeln, även kallad första axeln. Den lodräta axeln kallas y-axeln som även kallas andra axeln.

En punkt i koordinatsystemet bestämms av två tal (ett talpar). Dessa två tal är koordinaterna till punkten. Koordinaterna skrivs i formen (x, y). Det är viktigt att lägga märke till att x-värdet alltid är det första talet i parantesen, medan y-värdet alltid är det andra.

Origo, som vi finner i midten av koordinatsystemet, har koordinatene (0,0). Punktet (3,2) har verdiene x=3 og y=2.

På figuren nedan har vi angett följande punkter: A (0, 1) B (-3, 3) C (2, -3) och D (-2, -1).(I ett koordinatsystem finns det fyra kvadranter.) Fältet som är markerat med blått heter 1:a kvadrant, grönt 2:a kvadrant, gult 3:e kvadrant och det röda fältet heter 4:e kvadranten.

Koordinatsystem

ForrigeInnholdsfortegnelseNeste

Nyheter:

Ny hemsida och fördubblat sortiment!

Fem nya kortlekar har nu utvecklats.

Stöds av:

Logo NITO

Logo Tekna

Logo Teknisk Museum

Sveriges Ingenjörer

Logo HiBU

Logo Abelprisen